Sunday, 16 February 2020

Hiring of School Facilities

APPLICATION FOR THE HIRING OF FACILITIES 2019 – CENTRES

Application for the hiring of Main Hall: 1ST Application free

2nd and thereafter applications R600

Caretaker - R250 (Compulsory, irrespective of free usage)

APPLICATION FOR THE HIRING OF FACILITIES – CENTRES

Application for the hiring of Sports field: R

Refundable deposit – R 800

 

Caretaker - R250 (Compulsory, irrespective of free usage)

 

HIRING: DEVELOPMENT CENTRE

 

HALL, KITCHEN, TABLE, CHAIRS 

                       R1800 
EXCLUDING THE KITCHEN    R1400
DEPOSIT (refundable after site inspection)  

R 800

JANITOR FEE   R 250

DOUBLE BRAAI AREA AVAILABLE

ALLOWED TO BRING CHAMPAGNE AND/OR SHERRY AND COOL DRINKS

 

 

HIRING: MAIN HALL

 

MORNING (5 hours)

                           

R 800 + R 800 DEPOSIT (refundable after site inspection)

JANITOR FEE 

  R 250

EVENING (17:00-24:00)

 

R 1500 + R 1500 DEPOSIT (refundable after site inspection)

JANITOR FEE  

R250

TABLES   R 15
CHAIRS   R 4

No dancing allowed in the main hall

Not available on Sundays, Public Holidays or School Holidays

 

 

 

Donasie R600 + R250 vir Opsigter

 

Verhuring:  Slegs aan Nasorgsentrums bv. Bambi, Davy Deer, Klein Tygerdal en Wonderland vir konserte/fondsinsamelings/gradeplegtighede.

As die nasorgsentrum/instansie  meer as een keer per jaar die saal wil gebruik,  kry hulle slegs een gratis.

Geen verhuring op Sondae nie.

Die skool kry eerste keurse om plaaslike aktiwiteite te akkommodeer.

Alle gebruik van skoolgeriewe deur  buite instansies vind plaas op eie risiko.